зовнішнє незалежне оцінювання Історія України

тестування з Історія України

підготовка до тестування з Історія України

Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація

Купити ноутбук для учнів

Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Історія України
Пробне тестування!

Тестування з історії України

Детальніше...
Київська Русь: чия спадщина?
Детальніше...
Іван Франко - світоч національно-культурного відродження України
Детальніше...
І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження
Детальніше...
Леся Українка
Детальніше...
ПАНАС МИРНИЙ (РУДЧЕНКО)
Детальніше...
Нечуй-Левицький Іван Семенович
Детальніше...
ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ: ОБРАЗ УЧЕНОГО В КОНТЕКСТІ МИНУЛОГО І СУЧАСНОГО
Детальніше...
Фундамент оптимізму. Iлля Мечников: українські сторінки життя
Детальніше...
Ілля Ілліч Мечников
Детальніше...
Історія створення Новоросійського університету
Детальніше...
Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Детальніше...
Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.
Детальніше...
Культура України ІІ пол. XVIІ - XVIII ст.
Детальніше...
Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Факти, дати, персоналії, предметні вміння
Детальніше...
Україна в роки І світової війни
Детальніше...
Українські партії на початку 20 ст., їх програми, стратегія, тактика.
Детальніше...
Митрополит Андрій Шептицький та його роль у піднесенні національного життя
на західно-українських землях
Детальніше...
Москвофільство
Детальніше...
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ. Українофіли
Орест Субтельний
Детальніше...
Історія Наукового Товариства ім.Т.Шевченка
Детальніше...
ДО 140-РІЧЧЯ ВІД ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ „ПРОСВІТИ”
Детальніше...
Українська радикальна партія (УРП)
Детальніше...
Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині ХІХст.
Факти, дати, персоналії, предметні вміння
Детальніше...
Чигиринська змова
Детальніше...
Селянський рух на Чигиринщині у другій половині XIX ст.
Детальніше...
Загальноросійський і польський визвольні рухи в Україні. Народництво.
Детальніше...
«БРАТСТВО ТАРАСІВЦІВ» ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1891 – 1898)
Детальніше...
У "братніх обіймах" імперії: Емський указ 1876 року
Детальніше...
Валуєвський циркуляр 1863 року
Детальніше...
Кримська війна і Україна.
Детальніше...
Краєзнавча діяльність Південно-Західного відділу Російського
географічного товариства у Києві (1873 – 1876 рр.)
Детальніше...
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ІМПЕРІЙ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Детальніше...
Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
Факти, дати, персоналії, поняття і терміни
Детальніше...
Київський Національний Університет
Детальніше...
Харківський національний університет
Детальніше...
Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)
Детальніше...
Економічна наука в університетах України ХІХ ст.
Детальніше...
Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.
Детальніше...
Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
Факти, дати, персоналії, предметні вміння
Детальніше...
Антикріпосницький рух на Західних землях
Детальніше...
Суспільно-політичний лад і право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (друга половина XIX ст.)
Детальніше...
Криза феодально-кріпосницької системи та розвиток капіталістичних відносин в XIX ст.
Детальніше...
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ
Орест Субтельний
Детальніше...
Суспільно-історична роль "Руської трійці" у національному відродженні
Детальніше...
Реформи Габсбургів і західні українці
Детальніше...
Державно-політичний устрій і право українських земель у складі імперії Габсбургів
Детальніше...
Суспільно-політичний устрій та право західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії

Органи самоврядування
Детальніше...
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Факти, дати, персоналії, предметні вміння
Детальніше...
ІНТЕҐРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАД РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
Наталія Яковенко
Детальніше...
Селянські рухи та виступи робітників
Детальніше...
Україна в період революції 1905–1907 рр. і Першої світової війни 1914-1918 рр.
Детальніше...
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Факти, дати, персоналії, предметні вміння
Детальніше...
Народні рухи в Україні
Детальніше...
Заселення Південної України
Детальніше...
Відвоювання і заселення північного Причорномор'я. Ліквідація царизмом Запорізької Січі.
Детальніше...
Діяльність Другої Малоросійської колегії
Детальніше...
Остаточна ліквідація царизмом автономного устрою Лівобережжя і Слобожанщини.
Детальніше...
КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ
Детальніше...
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ ЯК ОПЛОТ ВІЛЬНОДУМСТВА В УКРАЇНІ XVII—XVIII СТ.
Детальніше...
Основні дати життя та діяльності Івана Мазепи
Детальніше...
Карта. Україна наприкінці 17 на початку 18 століття
Детальніше...
Карта. Північна війна (1700-1707)
Детальніше...
Гетьманська Україна за Івана Мазепи 1687-1709
Детальніше...
Борис Крупницький

Гетьман Мазепа та його доба

СПІВРОБІТНИЦТВО МАЗЕПИ З ШВЕДСЬКИМ КОРОЛЕМ

 • Український похід Карла XII
 • Нові турботи
 • Місія Бистрицького
 • Перехід до шведського табору
 • Мазепа в Карла XII
 • Меншиков і Батурин
 • Заходи царя
 • Гадяч і Ромни
 • Ставлення народу до Мазепи і шведів
 • Мазепина пропаганда
 • Карл XII, Мазепа і населення
 • Карл XII і Слобідська Україна
 • Партизанська війна
 • Мазепа, Карл XII і Запорізька Січ
 • Союзний договір між Карлом XII, Мазерою і Запорозькою Січчю
 • Правобережна Україна 1709 р.
 • Карл XII, Мазепа і Польща
 • Крим у дипломатичних переговорах
 • Перша спільна Шведсько-Запорозька операція
 • Російські операції проти Запорозької Січі
 • Участь козаків у обозі Полтави
 • Козаки і Полтавська битва
 • Втеча Карла XII і Мазепи
 • Український похід Карла XII
  Детальніше...
 • Борис Крупницький

  Гетьман Мазепа та його доба

  МІЖ ПЕТРОМ І і КАРЛОМ XII

 • Лівобережжя у Північній війні
 • Мазепа і росіяни в роки війни
 • Переорієнтація Мазепи
 • Участь старшин у політичній переорієнтації Мазепи
 • З історії взаємин між Мазепою, Станіславом Лещинським і Карлом ХІІ
 • Початок переговорів
 • Мазепа і Станіслав
 • Мазепа, Станіслав і Карл XII
 • "Вивід прав України" Пилипа Орлика
 • Переговори 1708 р.
 • Плани Мазепи і наміри Карла XII
 • Лівобережжя у Північній війні
  Детальніше...
 • Борис Крупницький

  Гетьман Мазепа та його доба

  ПЕРШІ РОКИ ВЕЛИКОЇ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ
  (1700-1707)


 • Козаки в Прибалтиці
 • Козацькі походи
 • Подальший перебіг подій
 • Правобережна Україна на зламі XVII-XVIII ст.
 • Повстання 1702 р.
 • Мазепа і повстанці
 • Палій і Паткуль
 • Зближення з Любомирським
 • Суперечності між Палієм і Мазепою в українській історіографії
 • Усунення Палія
 • Мазепа — володар Правобережної України
 • Козацькі походи 1704 р.
 • Операції в Польщі
 • Будівництво фортець в Україні
 • Запорозька Січ на початку XVIII ст. та її конфлікт з Москвою і Мазепою
 • Донська козацька республіка
 • Початок повстання
 • Булавін у Запорозькій Січі
 • Повстанський рух 1708 р.
 • Мазепа і повстанці
 • Повалення Булавіна. Кінець повстання
 • Козаки в Прибалтиці
  Детальніше...
 • Борис Крупницький

  Гетьман Мазепа та його доба

  ВНУТРІШНЄ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ.
  ГОСПОДАРСЬКА і КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА


 • Провідні верстви козацтва
 • Ставлення мазепи до козацьких і селянських мас
 • Землевласницькі відносини в Гетьманщині
 • Оренда
 • Міста
 • Іноземні купці в Ніжині
 • Сільське господарство і промисловість
 • Українська торгівля
 • Заходи щодо захисту торгівлі
 • Духівництво
 • Опіка над православною церквою за кордоном
 • Мазепа супроти Унії
 • Піднесення шкільництва
 • Роль Мазепи в духовному житті України
 • Мазепа і мистецтво
 • Провідні верстви козацтва
  Детальніше...
 • Борис Крупницький
  Гетьман Мазепа та його доба

  СПІВРОБІТНИЦТВО З ПЕТРОМ І.
  ВЗАЄМИНИ ІЗ ЗАПОРОЗЬКОЮ СІЧЧЮ ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ


 • Зовнішня політика Мазепи
 • Мазепа і Запорозька Січ
 • Повстання Петрика
 • Правобережна Україна
 • Колонізаційна діяльність Палія
 • Мазепа і Палій
 • Походи Петра І і Мазепи на південь
 • Запорозька Січ в боротьбі проти турків і татар
  Детальніше...
 • Борис Крупницький

  Гетьман Мазепа та його доба

  ОБРАННЯ МАЗЕПИ ГЕТЬМАНОМ і ПЕРШИЙ ПЕРІОД ЙОГО ПРАВЛІННЯ

 • "Вічний мир"
 • Кримський похід 1687 р.
 • Скинення Самойловича
 • Обрання Мазепи на гетьманство
 • Новий гетьман і Україна
 • Будівництво фортець і Запорозька Січ
 • Другий Кримський похід
 • Петро і Мазепа
  Детальніше...
 • Борис Крупницький
  Гетьман Мазепа та його доба

  ЮНІСТЬ ТА ПЕРШІ РОКИ СЛУЖБИ

 • Літа молодії
 • При дворі польського короля
 • Час дозвілля
 • У таборі Дорошенка
 • На службі в Самойловича
  Детальніше...
 • ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДЖЕРЕЛА ТА ДОКУМЕНТИ
  ПРО ІВАНА МАЗЕПУ ТА ЙОГО ДОБУ
  Детальніше...
  Перші роки гетьманування Івана Мазепи
  Детальніше...
  Українські землі в другій половині XVIII ст.
  Факти, дати, персоналії, предметні вміння
  Детальніше...
  Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІст.
  Факти, дати, персоналії, предметні вміння
  Детальніше...
  ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ
  Детальніше...
  Гетьманування Івана Виговського. Розрив із Москвою. Гадяцька Унія. Бій під Конотопом. Юрій Хмельницький гетьманом. Переяславська умова 1659 р. Чуднівська кампанія і новий польсько-український союз. Роздвоєння України. Тетеря і Бруховецький. Похід короля Яна Казимира на лівобережну Україну. Анархія на Правобережжі.
  Детальніше...
  Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України
  Детальніше...
  Конотопська битва 1659 року
  Перемога, якої можна було... уникнути. Але яку варто пам’ятати!
  Детальніше...
  Літопис Самовидця(Конотопська битва)
  Детальніше...
  Конотопська битва - зразок козацького воєнного мистецтва
  Детальніше...
  Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.
  Дати, факти, персоналії, предметні вміння
  Детальніше...
  Українські землі в 60—80-ті рр. XVII ст.
  Факти, дати, персоналії, предметні вміння
  Детальніше...
  „Шестидесятники”
  Детальніше...
  Центральна Рада
  Детальніше...
  Кирило–Мефодіївське товариство
  Детальніше...
  Магдебурзьке право
  Детальніше...
  Зруйнування Запорозької Січі
  Детальніше...
  Коліївщина
  Детальніше...
  Гайдамаччина
  Детальніше...
  Опришки
  Детальніше...
  Битва під Пилявцями
  Детальніше...
  Корсунська битва
  Детальніше...
  Жовтоводська битва
  Детальніше...
  Морські походи запорожців
  Детальніше...
  Визвольна війна XVII століття
  Детальніше...
  Період Литовсько-Руської держави та Речі Посполитої
  Детальніше...
  Період національного відродження початку ХХ ст.
  Детальніше...
  Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.
  Факти, дати, персоналії, предметні вміння
  Детальніше...
  Початок козаччини. Причини і джерела виникнення українського козацтва.
  Детальніше...
  ГЕТЬМАНЩИНА
 • Козацький уряд
 • Переломний момент
 • Занепад української автономії
 • Російська експансія
  Детальніше...
 • КОЗАЦЬКА ЕРА. ВЕЛИКЕ ПОВСТАННЯ(Орест Субтельний)

 • Напередодні Великого повстання
 • Богдан Хмельницький
 • Переяславська угода
 • Завершальна стадія Великого повстання
  Детальніше...
 • Українська національна революція. Україна напередодні революції.
  Детальніше...
  Причини виникнення УГКЦ. Берестейська церковна унія.
  Детальніше...
  Хотинська війна
  Детальніше...
  ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ І ПЕРШІ РЕАЛІЇ ПОУНІЙНОГО ЧАСУ
 • Пiдстaви життєвoстi унiйнoї iдeї
 • Вoлинцi i кияни нa Люблiнськoму сeймi 1569 р. Унiйний привiлeй
 • Спaлax князiвськoї пoтуги пiсля унiї
 • Зустрiч Русi з Руссю: гaличaни нa Вoлинi й Київщинi
 • Oстрoзькa aкaдeмiя
  Детальніше...
 • Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
  Факти, дати, персоналії, предметні вміння
  Детальніше...
  Князь Василь-Костянтин Острозький
  Детальніше...
  Створення Пересопницького Євангелія
  Детальніше...
  Люблінська унія
  Детальніше...
  Берестейська унія
  Детальніше...
  Козацькі війни кінця XVI ст.
  Детальніше...
  Правителі України часів визвольних змагань 1918-1920 років
  Детальніше...
  Гетьмани України VІІ-VІІІ століття
  Детальніше...
  Козацькі гетьмани XVI- поч. XVIIст.
  Детальніше...
  Великі Київські князі ІХ-ХІІ ст.
  Детальніше...
  Політико-соціальний і військовий стрій Січі
  Детальніше...
  Виникнення українського козацтва
  Детальніше...
  Українські землі в другій половині ХVІ ст.
  Факти, дати, персоналії, поняття і терміни, предметні вміння
  Детальніше...
  Українські землі під владою Литви і Польщі (XIV – XVI ст.)
 • Загарбання українських земель Великим князівством Литовським і королівством Польським
 • Соціально-економічне життя в Україні в другій половині XIV–XVI ст.
  Українські землі під владою Речі Посполитої
 • Початок українського національного відродження. Козацтво та його роль в суспільно-політичному житті українського народу, в боротьбі проти польського панування
  Історичні джерела
  З літопису Гадяцького полковника Григорія Грабянки
  Як Малоросія втрапила в ярмо до ляхів
  Із книги Г. де Боплана „Опис України з картами”
  Про запорозьких козаків (1630–1647 рр.)
  Рекомендована література
  Детальніше...
 • Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст.
  Детальніше...
  Церковне життя у другій половині ХІV - ХV ст.
  Детальніше...
  Українська шляхта у ХІV-ХVІ ст. Костянтин (Василь) Острозький
  Детальніше...
  Спроби збереження української державності у складі Великого князівства литовського
  Детальніше...
  Українські землі у складі Великого князівства
  Литовського та інших держав ( у другій половині XIV - першій половині XVIст.)

  Факти, дати, персоналії, предметні вміння
  Детальніше...
  Українські землі у складі Великого князівства литовського
  Детальніше...
  Галицько-Волинське князівство
  Детальніше...
  Період міжусобиць і роздробленості
  Детальніше...
  Монгольська навала на українські землі та її наслідки.
  Детальніше...
  Галицько-Волинська держава. Данило Романович Галицький.
  Детальніше...
  Історичне значення Київської Русі
  Детальніше...
  Відновлення могутності Київської держави та князівської влади за Володимира Мономаха
  Детальніше...
  Володимир Великий. Запровадження християнства на Русі.
  Детальніше...
  Племена трипільскої культури та їхні сусіди
  Детальніше...
  Давня історія Україні. Зародження та розвиток родового ладу в Україні
  Детальніше...
  Галицьке й Волинське князівства. Виникнення Галицько-Волинського князівства
  Детальніше...
  Київська Русь за часів роздробленості.Галицько-Волинська держава.
  Факти, дати, персоналії, поняття та терміни, предметні вміння
  Детальніше...
  Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі
  Історичне значення Київської Русі і її спадкоємниці – Галицько-Волинської держави
  Детальніше...
  Київська Русь та Галицько-Волинська держава

 • Соціально-економічний розвиток і духовне життя Київської Русі
 • Монголо-татарська навала та її наслідки для Київської Русі
 • Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі
 • Історичне значення Київської Русі і її спадкоємниці – Галицько-Волинської держави
  Історичні джерела
  Рекомендована література

  Детальніше...
 • Паралелі прадавніх культур
 • Трипільска культура
 • Культура Яншао
 • Хараппська культура
 • Єгипет
  Детальніше...
 • Виникнення та розквіт Київської Русі
  Від передслов’янських спільнот до слов’янських племінних союзів. Загадка Кия
  Руси і Русь у ІХ-Х століттях
  Детальніше...
  Стародавня історія України
  Праісторія: люди кам’яного і бронзового віків на території України.
  Скіфія. Сарматія. Античні міста Північного Причорномор’я.
  Детальніше...
  Виникнення та розквіт Київської Русі
  Факти, дати, історичні персоналії, поняття та терміни.
  Предметні уміння
  Детальніше...
  Стародавня Історія України
  Факти, дати, історичні персоналії, поняття та терміни.
  Предметні уміння
  Детальніше...