зовнішнє незалежне оцінювання Українська мова

тестування з Українська мова

підготовка до тестування з Українська мова

Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація

Купити ноутбук для учнів

Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Українська мова
Пробне тестування!
Прогнози експерта: безхмарні перспективи інформатиків
Детальніше...
Географія
Детальніше...

Тестування з української мови і літератури

Детальніше...
СИНТАКСИС
Просте речення
- Головні члени речення
- Другорядні члени речення
- Односкладні речення
- Неповні речення
- Ускладнені прості речення
- Синтаксичний аналіз простого речення
- Слова-речення та вигуки
Детальніше...
Дієслово
- Стан дієслова
- Дієприкметник: граматичні ознаки, творення і відмінювання
- Дієслівні форми на -но/-то: граматичні ознаки, творення, функціонування
- Дієприслівник: граматичні ознаки, творення, функціонування
- Морфологічний аналіз дієслів
Детальніше...
Дієслово
- Загальне поняття про дієслово та дієслівні форми
- Вид як ознака дієслова
- Перехідність / неперехідність дієслова
- Дві основи дієслова
- Інфінітив як неозначена форма дієслова
- Час дієслова
- Способові форми дієслова: граматичні ознаки, творення і дієвідмінювання
- Спосіб дієслова
- Переносне вживання часу і способу дієслова
- Особа, рід, число дієслова
- Безособові дієслова
Детальніше...
Іменник
Детальніше...
СИНТАКСИС
- загальне поняття про словосполучення
- побудова і вживання словосполучень
- поняття про речення. Основні ознаки речення
- будова речення: найменші складові частини
Детальніше...
МОРФОЛОГІЯ
Поняття про частини мови
Детальніше...
Словотвір
1. Словотвір як мовознавча наука. Поняття словотвірної похідності
2. Словотвірна структура похідного слова
3. Способи словотвору
Детальніше...
Лексика
1. Словниковий склад мови
2. Однозначні й багатозначні слова
3. Класифікація слів за походженням
4. Класифікація слів за сферою вживання
5. Стилістичне розшарування лексики
6. Антоніми, синоніми, омоніми, пароніми, перифрази
7. Стійкі словосполучення. Фразеологізми
Детальніше...
Стилістика
Детальніше...
Фонетика
- Творення мовних звуків
- Фонетична транскрипція
- Графіка
- Правопис великої букви
- Правопис апострофа
- Голосні звуки української мови
- Орфоепічні норми
- Правопис ненаголошених голосних [е]та[и]
- Передача голосних звуків у власних назвах слов'янських мов
- Приголосні звуки української мови
- Чергування звуків
- Подвоєння та подовження приголосних звуків
- Термінологічний словник
Детальніше...