Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Українська література

1. Усна народна творчість
Загальна характеристика календарно-обрядових і соціально-побутових пісень.
Тематика, зміст, образи народних балад і дум.
Історичні пісні «Зажурилась Україна», «Чи не той то хміль»
Уміти виділяти в літературних творах українського фольклору художні засоби, визначені шкільною програмою

2. Давня українська література
“Слово про похід Ігорів”.
Григорій Сковорода. «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень».
Полемічна література. І. Вишенський
Визначати місце й роль письменника в літературному процесі доби. Аналізувати літературний твір чи його уривок. Знати основні теоретико-літературні поняття, передбачені програмою: художній образ і літературний тип, прототип, тема та мотиви, ідея художнього твору, проблематика та конфлікти в художньому творі; композиція художнього твору, сюжет і
його елементи, позасюжетні елементи; тропи: епітет, постійний епітет, порівняння, метафора, персоніфікація (уособлення), алегорія, метонімія,
синекдоха, гіпербола, оксиморон; символ; доба Відродження, Реформація в українській літературі; бароко та його характерні риси

3. Література кінця XVIII — початку XX ст.
Іван Котляревський. « Енеїда», «Наталка Полтавка».
Григорій Квітка-Основ'яненко. «Маруся».
Тарас Шевченко. «Катерина», «Гайдамаки»,
«Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «До Основ'яненка», «І мертвим, і живим...», «Заповіт», «Мені однаково», «Ісаія. Глава 35».
Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».
Марко Вовчок. «Інститутка».
Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім'я».
Панас Мирний. « Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Українська драматургія другої половини XІX ст.

Іван Карпенко-Карий. «Хазяїн».
Визначати місце й роль митця в літературному процесі доби. Аналізувати літературний твір чи його уривок. Знати основні теоретико-
літературні поняття, передбачені програмою: епос; новела, оповідання, повість, роман, епопея; види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм,
гротеск; романтизм і його ознаки, жанрове розмаїття романтизму; реалізм, реалістичні течії другої половини ХІХ ст. в українській
літературі: побутово-просвітницький, революційний і класичний реалізм; жанрові різновиди сучасної драми: власне драма, трагедія та комедія; драматична поема; доба модернізму, особливості українського модернізму,
модерністські течії: неоромантизм, символізм, Назва розділу Зміст літературного матеріалу (письменники, твори)
Іван Франко. « Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей».
Ольга Кобилянська. «Людина».
Леся Українка. «І все-таки до тебе думка лине», «Contra spem spero», «Лісова пісня».
Михайло Коцюбинський. «Intermezzo», «Тіні забутих предків».
Василь Стефаник. «Камінний хрест»
імпресіонізм, експресіонізм, характерні ознаки
кожної з названих течій, їх розвиток в
українській літературі

4. Література XX ст.
Павло Тичина. «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить».
Володимир Сосюра. «Любіть Україну», «Так ніхто не кохав».
Юрій Яновський. « Вершники» (новела «Подвійне коло»).
Микола Хвильовий. «Я (Романтика)».
Микола Куліш. «Мина Мазайло».
Остап Вишня. «Мисливські усмішки».
Олександр Довженко. «Зачарована Десна», «Україна в огні».
Андрій Малишко. «Пісня про рушник».
Василь Симоненко. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти – людина?»
Ліна Костенко. «Маруся Чурай».
Іван Драч. «Балада про соняшник».
Дмитро Павличко. «Два кольори».
Василь Стус. « На колимськім морозі калина»,
«Сто років, як сконала Січ».
Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном»
Визначати місце й роль митця в літературному
процесі доби. Аналізувати літературний твір чи його уривок. Знати основні теоретико-літературні поняття, передбачені програмою:
лірика, ліричний образ і ліричний герой, види
ліричних творів за тематикою: філософська, патріотична, громадянська, пейзажна й інтимна лірика, ліро-епічні твори; системи віршування:
метрична, силабічна, тонічна та силабо-тонічна, двоскладові та трискладові стопи; віршові розміри: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест; ознаки класичного сонета; поетичний синтаксис: інверсія, тавтологія, антитеза, анафора; риторичні фігури: риторичне звертання
та риторичне запитання; алітерація й асонанс.

5. Твори українських письменників-емігрантів

Іван Багряний. «Тигролови».
Василь Барка «Жовтий князь»
Улас Самчук. «Марія».
Євген Маланюк. «Сучасники», «Шевченко»
Орієнтуватися в основних стильових тенденціях
творчості українських письменників-емігрантів.
Аналізувати літературний твір чи його уривок

6. Сучасний літературний процес

Загальний огляд, основні тенденції Знати особливості розвитку сучасної літератури:
основні літературні напрями, течії (угрупування,
школи), їх представників. Визначати
найхарактерніші особливості літературного процесу періоду
Повернутись