Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Модель – це штучно створений людиною абстрактний або матеріальний об'єкт. Аналіз та спостереження моделі дозволяє пізнати сутність реально існуючого складного об'єкта, процесу чи явища, що називаються прототипами об'єкта. Таким чином, модель – це спрощене уявлення про реальний об'єкт, процес чи явище, а моделювання – побудова моделей для дослідження та вивчення об'єктів, процесів та явищ.
Чому не можна дослідити сам оригінал, навіщо створювати моделі?
Для цього може існувати багато причин:
– оригінал може не існувати в часі (гіпотеза про загиблий материк Атлантида, про побудову Єгипетських пірамід, про можливу "ядерну зиму", що може початися після атомного бомбардування);
– реально цей об'єкт не можна побачити (модель земної кулі, сонячної системи або атома);
– людина хоче побачити об'єкт, але не має можливості потрапити на місце його знаходження (модель Ейфелевої башти, єгипетської піраміди, Софіївського собору тощо);
– процес, який досліджує вчений, небезпечний для життя (ядерна реакція).
Процес побудови моделі називається моделюванням. Моделювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності. Різні науки досліджують об'єкти і процеси під різним кутом зору і будують різні типи моделей. Візьмемо як приклад моделі людину. В різних науках людина досліджується в рамках різних моделей. У рамках механіки – людину можна розглядати як матеріальну точку, в хімії – як об'єкт, що складається з різних хімічних речовин, у біології – як систему, яка прагне до самозбереження і т.д.
З іншого боку, різні об'єкти можуть описуватися однією моделлю. Так, в механіці різні матеріальні тіла (від планети до піщини) можуть розглядатися як матеріальні точки. Один і той самий об'єкт може мати безліч моделей, а різні об'єкти можуть описуватися однією моделлю.
Всі моделі можна розбити на два великі класи: моделі предметні (матеріальні) і моделі знакові (інформаційні). Предметні моделі відтворюють геометричні, фізичні та інші властивості об'єкта в матеріальній формі. Це може бути глобус, муляж, модель кристалічної решітки. Громіздкі об'єкти (кораблі, літаки, будівлі) представляються зазвичай у зменшеному вигляді, а дрібні (атоми, молекули), навпаки, в сильно збільшеному. Інформаційні моделі представляють об'єкти і процеси у формі малюнків, схем, креслень, таблиць, формул, текстів і т.д. У школі ви часто використовуєте такі моделі: малюнок квітки (ботаніка), карта (географія), формула (фізика), блок-схема алгоритму (інформатика), періодична система елементів Менделєєва (хімія), рівняння (математика) і т.д. Ніяка модель не може замінити сам об'єкт. Але при вирішенні конкретної задачі, коли нас цікавить певна властивість досліджуваного об'єкта, модель виявляється корисним, а часом і єдиним інструментом дослідження. Процес моделювання складається з наступних етапів: об'єкт - модель - вивчення моделі - знання про об'єкт.
Повернутись