Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
Українська література
Історія України
Алгебра і початки аналізу
Геометрія
Англійська мова
Підготовка до ЗНО
Зовнішнє тестування 2009
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Загальні вимоги до уроку такі:
проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу;
проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій;
особистісна спрямованість, тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів, потреб, нахилів, здібностей та життєвих настанов;
оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів;
встановлення міжпредметних зв'язків, які усвідомлюються учнями;
зв'язок із раніше засвоєними знаннями, навичками, уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів;
актуалізація, стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості учня: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо;
логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів;
ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, особливо - комп'ютерних;
тісний зв'язок із життям, першою чергою - з особистим досвідом учня;
формування практично необхідних знань, навичок, умінь, ефективної методики навчально-пізнавальної діяльності;
формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти;
діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.
Окрім цього, кожен урок має сприяти ефективній ререалізації основних функцій дидактичного процесу - освітньої, розвиткової, виховної та самовдосконалення. В контексті сучасних концепцій навчання на перший план, замість освітньої, виходить виховна функція дидактичного процесу - формування всебічно та гармонійно розвинутої особистості. Це вимагає, безумовно, зміни парадигми уроку з метою формування духовного світу учня, допомоги в його самоактуалізації та самореалізації, визнання права бути суб'єктом навчального процесу і формування суб'єкт-суб'єктних взаємин на кожному уроці. Така парадигма має бути гуманною і особистісно спрямованою. Відповідно, ґрунтовно змінюється зміст цих функцій та вимоги до уроку.
Повернутись