Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Що таке комп’ютерна графіка
Комп’ютерна графіка – це графіка, створена на комп’ютері або, точніше, за допомогою комп’ютера, який використовується як інструмент малювання. І сама комп’ютерна графіка, і відповідний термін запроваджені приблизно двадцять років тому. Спочатку розробки в цій галузі здійснювалися лише в наукових установах, проте згодом комп’ютерна графіка стала однією з реалій повсякденного життя.
Комп’ютерна графіка — це область інформатики, яка вивчає методи і засоби створення, обробки та використання зображень за допомогою програмно-апаратних засобів.

До основних сфер застосування технологій комп’ютерної графіки належать: графічний інтерфейс користувача, спецефекти, Інтернет, цифрове фотографування, комп’ютерні ігри, системи віртуальної реальності (скажімо, тренажери керування літаком), кіно і телебачення.

Види комп’ютерної графіки

Нагадаємо, що у комп’ютерній графіці зображення створюються двома принципово різними методами. Перший із них, векторний, полягає в поданні зображення як набору об’єктів, що складаються з точок і кривих, визначених математично. Другий метод, растровий, базується на застосуванні сітки пікселів.
Векторна графіка
У векторній графіці для побудови зображень використовуються точки та лінії. Для того щоб намалювати об’єкт, художник за допомогою миші позначає на екрані його опорні точки і креслить керувальні лінії, які визначають форму цього об’єкта. Самі об’єкти складаються з кривих Безьє, які можуть набирати різних форм – прямолінійного відрізка, дуги, еліпса, кола, прямокутника тощо.
Крива Безьє — це геометричний об’єкт у вигляді прямої або кривої лінії, що описується математичним рівнянням певного вигляду.

Векторна графіка (або геометричне моделювання, або об’єктно-орієнтована графіка) — це тип комп’ютерної графіки, коли зображення створюються з сукупності геометричних примітивів (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об’єктів, які можна описати математичним рівнянням.

Комбінуючи векторні об’єкти і зафарбовуючи їх у різні кольори, можна отримати дуже цікаві зображення. Інформація про колір об’єкта зберігається як частина його опису у вигляді векторної команди. Такі команди повідомляють принтеру чи монітору про те, що слід намалювати об’єкт, використовуючи максимальну кількість точок.
Отже, застосування векторної графіки під час роботи на комп’ютері дає змогу малювати й друкувати об’єкти з чітко окресленими контурами. Векторні зображення створюються у векторних графічних редакторах/

Растрова графіка

Растрові зображення принципово відрізняються від векторних тим, що складаються з мозаїки пікселів. Кожний піксел має певні колірні характеристики. Зазвичай піксели такі малі, що на екрані вони зливаються, і зображення видається цілісним, хоча в разі його збільшення добре видно зернисту структуру

Растрова графіка — це тип комп’ютерної графіки, коли зображення подаються як набір пікселів (точок).

Для опису кольору піксела використовуються двійкові числа. Колір кожного піксела у чорно-білому зображенні задається за допомогою цифри 1 (чорний колір) або цифри 0 (білий колір). Про таке зображення кажуть, що воно має глибину 1 біт.
Глибина кольору (або якість кольоровідтворення) визначається кількістю бітів, які використовуються для подання кольору під час кодування одного піксела растрової графіки.
Колірні канали –– це напівтонові зображення, які несуть інформацію щодо яскравості певного кольору.
Роздільна здатність монітора –– кількість пікселів, що припадають на одиницю довжини зображення на екрані монітора, зазвичай вимірювана в пікселах на дюйм (ppi).
Роздільна здатність принтера –– кількість точок фарби на одиницю довжини зображення, яку здатен надрукувати принтер, зазвичай вимірювана в точках на дюйм (dpi).
Джерелами растрових зображень є цифрові фотоапарати та сканери, проте ви можете намалювати таке зображення й у графічному растровому редакторі.
Повернутись