Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Локальна мережа (ЛМ)- це мережа, в якій ПК та комунікаційне обладнання знаходиться на невеликій відстані один від одного. ЛМ зазвичай призначена для збору, зберігання, передачі, обробки та надання користувачам розподіленої інформації в межах підрозділу або фірми. Крім того, ЛМ, як правило, має вихід в Інтернет.

Локальні мережі можна класифікувати за:
 рівнем керування;
 призначенням;
 однорідності;
 адміністративних відносин між комп'ютерами;
 топології;
 архітектурі.

За рівнем керування виділяють наступні ЛМ:
 ЛМ робочих груп, які складаються з декількох ПК, що працюють під однією операційною системою. У такій ЛМ, як правило, є кілька виділених серверів: файл-сервер, сервер друку;
 ЛМ структурних підрозділів (відділів). Дані ЛМ містять кілька десятків ПК та сервери типу: файл-сервер, сервер друку, сервер баз даних;
 ЛМ підприємств (фірм). Ці ЛМ можуть містити понад 100 комп'ютерів та сервери типу: файл-сервер, сервер друку, сервер баз даних, поштовий сервер та інші сервери.

За призначенням мережі поділяються на:
 обчислювальні мережі, призначені для розрахункових робіт;
 інформаційно-обчислювальні мережі, які призначені як для ведення розрахункових робіт, так і для надання інформаційних ресурсів;
 інформаційно-поради, які на основі обробки даних виробляють інформацію для підтримки прийняття рішень;
 інформаційно-керуючі мережі, які призначені для керування об'єктів на основі обробки інформації.

За типами використовуваних комп'ютерів можна виділити:
 однорідні мережі, які містять однотипні комп'ютери та системне програмне забезпечення;
 неоднорідні мережі, які містять різнотипних комп'ютери та системне програмне.
 З адміністративних відносин між комп'ютерами можна виділити:
 ЛМ з централізованим управлінням (з виділеними серверами);
 ЛМ без централізованого управління (децентралізованим) або однорангових (однорівневі) мережі.

За архітектурою ЛМ поділяються на:
 Ethernet;
 Arcnet;
 Token ring;
 FDDI.
Повернутись