Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Тестовий зошит з білогії (ЗНО-2009)
№ п/п
Завдання
Посилання на підручники
1.
Вимерлі організми досліджує наука
А палеонтологія.
Б систематика.
В еволюційне вчення.
Г археологія.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 42
2.
Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів?
А популяційно-видовий
Б організмовий
В клітинний
Г біогеоценотичний
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. 7-8
3.
Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків?
А Купруму
Б Магнію
В Мангану
Г Феруму
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. 18-19
4.
Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:
ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА
Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю ”Генетичний код”, подану на останній сторінці Вашого зошита)
А вал – ала – ліз – про – арг –тре
Б гіс – арг –лей – глі – сер – цис
В глі – лей – фен – гіс – цис – сер
Г фен – про – ала – вал – тре – гіс
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. 109-112
5.
Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?
А фотоліз води
Б осморегуляції
В здійснення фототаксисів
Г терморегуляції
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. 69
6.
Біологічно активні речовини, які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів називаються
А фітогормони.
Б антибіотики.
В нейрогормони.
Г вітаміни.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 6
7.
Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю
А пластид.
Б мітохондрій.
В ядра.
Г комплексу Гольджi.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 14
8.
Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?
А 22 аутосоми та Y-хромосому
Б 22 аутосоми та X-хромосому
В 23 аутосоми та Y-хромосому
Г 23 аутосоми та X-хромосому
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. 74-76
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 13
9.
Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?
А мітохондрія
Б лізосома
В ендоплазматична сітка
Г рибосома
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. 68
10.
У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень?
А 3 ядра з 24 хромосомами в кожному
Б 4 ядра з 12 хромосомами в кожному
В 6 ядер з 24 хромосомами в кожному
Г 8 ядер з 12 хромосомами в кожному
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. § 17 – 18
11.
Послідовне перетворення органічних кислот (цикл Кребса) відбувається в
А матриксі мітохондрій.
Б апараті Гольджі.
В лізосомі.
Г рибосомі.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. § 23
12.
Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у 1892 році довів існування
А бактерій.
Б вірусів.
В грибів.
Г лишайників.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. 85
13.
Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони
А нездатні до фотосинтезу.
Б отримують енергію за рахунок окиснення
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 ст. 104-105
органічних речовин.
В використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин.
Г отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин.
14.
Реакції організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища, які відбуваються за участю нервової системи, це –
А рефлекси.
Б нервові імпульси.
В імунітет.
Г таксиси.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 30 ст.146
15.
В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій – розчин цукру. До кожної пробірки додали однаковий реагент. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. Що було додано у пробірки?
А шлунковий сік
Б слину
В дріжджі
Г молочнокислі бактерії
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 67,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2000 § 59-60
16.
Яку речовину, що використовують як індикатор в хімії, добувають із лишайників?
А метилоранж
Б лакмус
В фенолфталеїн
Г метиленовий синій
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 67,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2000 § 61
17.
Розгляньте рисунок клітин спірогіри і вкажіть, яку складову клітини позначено буквою Х.
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 12,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів
А хлоропласт
Б вакуолю
В ядро
Г цитоплазму
−К.: Генеза, 2000 § 11
18.
У якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу?
А листку спороносного пагона
Б стеблі
В листку вегетативного пагона
Г стробілі
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 22 ст.65,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2000 § 18 ст.. 61
19.
У більшості хвойних рослин листки набули форми голок. У зв’язку з чим виникло це пристосування?
А для забезпечення майже повного припинення випаровування вологи
Б для кращого захисту від рослиноїдних тварин
В через високу внутрішньовидову конкуренцію
Г для запобігання обламуванню гілок під час снігопадів
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 27,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2000 § 47
20.
Характерними ознаками більшості однодольних рослин є
А паралельне жилкування листків і дві сім’ядолі в насінині.
Б мичкувата коренева система та паралельне жилкування листків.
В розвинутий головний корінь і сітчасте жилкування листків.
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 41,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2000 § 50
Г стрижнева коренева система й одна сім’ядоля в насінині.
21.
Яка тканина розташована в зоні поділу кореня?
А механічна
Б твірна
В покривна
Г провідна
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 30,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2007 § 21
22.
Розгляньте малюнки й установіть, на якому з них зображено лійкоподібні квітки.
А
Б
В
Г
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 49,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2000 § 55
23.
Видозмінами листка є:
А бульбокорені жоржини, бульби топінамбура.
Б вусики огірка, колючки глоду.
В вуса суниці, кореневище купини.
Г лусочки цибулі, вусики гороху.
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 31,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2000 § 32
24.
У представників типу Найпростіші реакції на будь-які подразнення проявляються у вигляді
А тропізмів.
Б настій.
В рефлексів.
Г таксисів.
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002 § 4 ст.13
25.
Який мутуалістичний організм живе у травному каналі травоїдних ссавців?
А інфузорія
Б евглена
В плазмодій
Г амеба
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002 § 7
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 32 ст.150
26.
У якої серед зазначених тварин найдовший кишечник?
А козулі
Б лисиці
В куниці
Г ведмедя
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002 § 52
27.
Які з поданих нижче клітин розташовані в зовнішньому шарі тіла гідри?
1 залозисті
2 проміжні
3 епітеліально-м'язові
4 жалкі
5 травні
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002 § 9
Укажіть правильну комбінацію.
А 1, 2, 4
Б 2, 4, 5
В 1, 3, 5
Г 2, 3, 4
28.
За допомогою якого органа кісткові риби можуть змінювати глибину занурення?
А зябрових тичинок
Б плавального міхура
В спинного плавця
Г бічної лінії
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002 § 33
29.
Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту?
А чотирикамерне серце
Б порожнисті кістки
В два кола кровообігу
Г шкірні перетинки між пальцями
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002 § 43
30.
Лише у сенсорних системах ссавців наявна
А вушна раковина.
Б третя повіка.
В барабанна перетинка.
Г нюхова капсула.
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002 § 52
31.
Розгляньте рисунки. Визначте, на якому з них зображено хрящову тканину.
А
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 § 6
Б
В
Г
32.
Яка кістка входить до складу передпліччя?
А велика гомілкова
Б плечова
В ліктьова
Г лопатка
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 § 16
33.
Яким шляхом проходить нервовий імпульс в організмі?
А дендрит → синапс → тіло нейрона → аксон
Б аксон → тіло нейрона → дендрит → синапс
В дендрит → тіло нейрона → аксон → синапс
Г аксон → дендрит → синапс → тіло нейрона
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 § 9
34.
Яку першу допомогу потрібно надати людині, яку вкусила отруйна змія?
А прикласти до місця укусу лід або холодний предмет
Б тимчасово накласти джгут вище місця укусу
В накласти джгут нижче місця укусу
Г дати знеболювальний препарат
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 § 34
35.
Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено
А підвищенням концентрації О2 у крові.
Б звуженням кровоносних судин.
В підвищенням концентрації СО2 у крові.
Г розширенням кровоносних судин.
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 § 36
36.
Яка складова шлункового соку знезаражує їжу та активує ферменти?
А пепсиноген
Б хлоридна кислота
В ліпаза
Г слиз
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 § 44
37.
Загальною функцією для надниркових залоз, підшлункової залози і печінки людини є
А регуляція швидкості обміну речовин.
Б синтез сечовини та сечової кислоти.
В розщеплення жирів.
Г участь у регуляції рівня глюкози у крові.
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 § 13
38.
Утворенню вітаміну D в організмі сприяє
А уживання продуктів рослинного походження.
Б уживання риб’ячого жиру.
В ультрафіолетове випромінювання.
Г інфрачервоне випромінювання.
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 §50
39.
У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у його матері – ІІ, а в батька – ІІІ. Яка ймовірність того, що сестра буде мати таку ж групу крові, як і брат?
А 1/16 або 6,25%
Б 1/8 або 12,5%
В 1/4 або 25%
Г 1/2 або 50%
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 9
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004, § 23
40.
Голландський учений Г. де Фріз помітив наявність різних форм рослини енотери. Він дослідив, що каріотип нормальної форми складається з 14 хромосом, а гігантської – 28. Поява гігантської форми є результатом
А геномної мутації.
Б модифікаційної мінливості.
В генної мутації.
Г хромосомної мутації.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 16
41.
Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів, двостулкових молюсків?
А підсилює внутрішньовидову конкуренцію
Б забезпечує розселення
В прискорює розвиток
Г сприяє формуванню тканин та органів дорослої особини
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 6
42.
Унаслідок дії яких променів підвищується температура тіла змій, ящірок і комах?
А ультрафіолетових
Б інфрачервоних
В видимих
Г α-променів
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 25
43.
Які адаптивні біологічні ритми впливають на зміну забарвлення ваблячого краба?
А добові
Б припливно-відпливні
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 29
В сезонні
Г річні
44.
Яку властивість біогеоценозу можна встановити, спостерігаючи вплив популяції хижаків на популяцію здобичі?
А цілісність
Б самовідтворення
В стійкість
Г саморегуляцію
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 33
45.
Який абіотичний фактор обмежує поширення життя в океані, проте, як правило, не обмежує його поширення на суходолі?
А наявність мінеральних речовин
Б освітленість
В атмосферний азот
Г в’язкість води
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 25
46.
Утворення рослинами вуглеводів є результатом процесу
А дихання.
Б транспортування.
В фотосинтезу.
Г мінералізації.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, § 37
47.
Поклади якої корисної копалини утворилися, зокрема, вимерлими Папоротеподібними?
А залізної руди
Б кам’яного вугілля
В вапняку
Г торфу
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 24, Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2000 § 17; Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 38
48.
Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003,
живлення: трав'янисті рослини → парнокопитні → лев). Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2.
А 1 500
Б 2 000
В 15 000
Г 20 000
2004 § 34
49.
Визначте правильну послідовність появи організмів у первинній сукцесії.
А мохи → лишайники → трав’янисті рослини
Б трав'янисті рослини → лишайники → мохи
В лишайники → мохи → трав’янисті рослини
Г трав’янисті рослини → мохи → лишайники
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 35
50.
Ароморфозом є
А поява яскравих квіток у комахозапильних рослин.
Б виникнення захисного забарвлення.
В поява матки у ссавців.
Г поява шкірно-легеневого дихання в земноводних.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 49
51.
Установіть відповідність між наведеними прикладами структур та рівнями їхньої організації.
1. листяний ліс
А молекулярний
2. конвалія травнева
Б клітинний
3. хлорофіл
В органний
4. листок
Г організмовий
Д біогеоценотичний
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, ст. 7 – 8
52.
Установіть відповідність між органелами, зображеними на рисунках, і функціями, які вони виконують.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 12-16
1
2
3
4
А синтез білків
Б синтез АТФ
В здійснення фотосинтезу
Г регуляція внутрішньоклітинного тиску
Д дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин
53.
Установіть відповідність між органами, зображеними на рисунках, і системами, до яких вони належать.
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004
1
2
3
4
А сенсорна
Б кровоносна
В опорно-рухова
Г видільна
Д ендокринна
54.
Установіть відповідність між назвою плоду та його зображенням.
1 яблуко
2 біб
3 стручок
4 ягода
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 § 39,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2000 § 37
А
Б
В
Г
Д
55.
У дурману пурпурове забарвлення квіток (C) домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) – над гладенькими (d). Установіть відповідність між схемою схрещування рослин дурману та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.
1 Ccdd × Ccdd
А 9 : 3 : 3 : 1
2 CcDd × ccdd
Б 3 : 1
3 CcDd × CcDd
В 1 : 1
4 Ccdd × ccdd
Г 1 : 2 : 1
Д 1 : 1: 1 : 1
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 9-10
56.
Установіть відповідність між організмом і трофічним рівнем екологічної піраміди, на якому він знаходиться.
1 вуж
А продуцент
2 самець комара
Б консумент І порядку
3 сокіл
В консумент ІІ порядку
4 жаба
Г консумент ІІІ порядку
Д консумент IV порядку
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 33-34
57.
До кожного типу органів доберіть приклад, який його ілюструє.
1 рудименти
А забарвлення у клопа-солдатика
2 атавізми
Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня
3 аналогічні
В тазові кістки дельфіна
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 44
органи
4 гомологічні органи
Г зябра риби та зябра рака
Д багатососковість у людини
58.
Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в зоровому аналізаторі.
А біполярні клітини
Б потилична частка кори великих півкуль
В колбочки
Г зоровий нерв
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 § 3
59.
Визначте послідовність етапів обміну жирів.
А утворення жирової тканини сальника
Б розщеплення жирів до гліцерину та жирних кислот
В всмоктування речовин у лімфатичні капіляри
Г емульгація жирів за допомогою жовчі
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004 § 48
60.
Установіть послідовність стадій життєвого циклу колорадського жука.
А
Б
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004, ст. 126
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002. ст.. 12
В
Г
Повернутись