Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Факти:

реформи 60-70-х років ХІХ ст. та процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху.
Заснування і діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Вплив російського громадсько-політичного руху на Україну.

Дати:

1853-1856 рр. – Кримська війна;
1863 рр. – Валуєвський циркуляр;
1876 р. – Емський указ.

Персоналії:

В. Антонович, М. Драгоманов, П.Чубинський, Б. Грінченко.

Поняття та терміни:


земства, громадівство, братство тарасівців,„Чигиринська змова”.

Предметні вміння

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні. Характеризувати риси соціально-економічного розвитку українських земель в складі Росії напередодні
реформ 60-70-х років ХІХ ст., основний зміст реформ Олександра ІІ 1860–1870-х років, особливості проведення реформ в Україні, суттєві зміни у соціальному складі населення Наддніпрянської України
у другій половині ХІХ ст. та процеси модернізації, національний рух в Наддніпрянщині та національну політику Росії, основні погляди громадівців. Визначати наслідки промислового перевороту, скасування кріпосного права та інших реформ 60-70-х років ХІХ ст. для України, основні тенденції соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст., причини появи та розвитку
громадівського руху, напрямки розвитку і здобутки національно-визвольного руху Наддніпрянської України.
Порівнювати особливості пореформеного соціально-економічного розвитку з дореформеним розвитком України, український національний рух у
Наддніпрянщині у першій та другій половині ХІХ ст.
Повернутись