Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
Українська народна казка
Абетка з історії України
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Факти:

включення західноукраїнських земель до складу
Австрійської імперії, адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі, діяльність „ Руської трійці”. Діяльність
Головної руської ради (ГРР).

Дати:

1833-1837 рр. – діяльність „Руської трійці”;
1848 р. – скасування кріпосництва в Галичині.

Персоналії:

М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я.Головацький, Л. Кобилиця.

Предметні вміння

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.
Позначати на картосхемі українські землі у межах Австрійської імперій; території, охоплені повстанням під проводом Лук’яна Кобилиці.
Називати історичних діячів цього періоду. Описувати перебіг національно-визвольного руху в Галичині під час революції 1848–1849 рр. в Австрії.
Характеризувати політику Австрійської імперії щодо Західної України та її наслідки, зміст та наслідки реформ Марії-Терези та Йосифа ІІ для економічного і суспільного життя Галичини, Буковини та Закарпаття,
економічний розвиток, соціальні відносини на українських землях Австрійської імперії, початок національного відродження на західноукраїнських землях, форми соціального протесту населення.
Визначати наслідки та значення подій 1848–1849 рр. для України, причини та значення антикріпосницького руху Західної України.
Порівнювати соціально-економічний розвиток українських земель під владою Російської та Австрійської імперій.
Повернутись