Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
Українська народна казка
Абетка з історії України
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Факти:

Включення українських земель до складу Російської імперії.
Адміністративно-територіальний поділ українських земель.
Промисловий переворот та зародження ринкової економіки.
Розвиток національного руху.
Поширення на Україну російського і польського суспільних рухів.
Повстання під проводом Устима Кармалюка.
Київська козаччина.

Предметні вміння

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.
Позначати на картосхемі українські землі у межах Російської імперії, території, охоплені повстанням У.Кармалюка, „Київською козаччиною”.
Називати історичних діячів періоду.
Характеризувати політику Російської імперії

Дати:
1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського;
грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;
1846-1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

Персоналії:

І. Котляревський, М. Костомаров, П. Куліш, М.Гулак, Т. Шевченко

Поняття та терміни:

нація, національне відродження, національна ідея, декабристи, масонство.
України, початок національного відродження, форми соціального протесту українського населення, поширення на Україну російського і польського
суспільних рухів, програмні засади діяльності Кирило-Мефодіївського братства, риси економічного розвитку, соціальних відносин.
Визначати наслідки для України російсько-турецьких війн (1806–1812, 1828–1829) та російсько-французької війні 1812 року, причини та значення
антикріпосницького руху Наддніпрянщини, діяльності Кирило-Мефодіївського братства.
Повернутись