Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
Інформатика 10 (Робочий зошит)
Інформатика 11
Інформаційні технології
Комп’ютерна грамотність
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДЖЕРЕЛА ТА ДОКУМЕНТИ
ПРО ІВАНА МАЗЕПУ ТА ЙОГО ДОБУ


Дослідження

Бантыш-Каменский Д. Жизнь Мазепы. - М., 1834.
Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе. – Львів.: "Червона калина", 1991. – 255 с.
Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана / Автор. пер. з франц. М.Рудницького. – Київ: Вид-во СП "Свенас", 1991. – 136 с.
Енсен А. Мазепа: исторические картины. - К.: Український письменник, 1992. - 205 с.
Костомаров М.І. Історія України в житєписах визначних її діячів. - Львів, 1918. - 494 с.
Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. - Т.XVI. - Мазепа и мазепинцы. - СПб., 1905. - 216 с.
Костомаров Н.И. Мазепа. - М.: Республика, 1992. - 335 с.
Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. - К.: Видавництво "Україна", 2003. – 240 с.: іл.
Борис Крупницький. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): його життя і доля. Мюнхен, 1956
Луців В. Гетьман Іван Мазепа. - Торонто, 1954. - 130 с.
Оглоблин О. Гетьман Iван Мазепа та його доба. - Нью-Йорк, 1960. – 461 с.
Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. – К.: Вид.дім "КМ Академія", 2005. – 304 с.
Павленко С. Іван Мазепа. – К.: Видавничій Дім "Альтернативи", 2003. – 416 с.: іл.
Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. – 602 с.
Радишевський Р., Свербигуз В. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко. – К.: Видавничий центр "Просвіта", 2006. – 551 с.
Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.
Таирова-Яковлева Т. Мазепа. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 271 с.: ил.
Уманец Ф. Гетман Мазепа. - СПб., 1897.

Джерела

Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. В 2 вып. Вып. 1. 1687 - 1705 гг. / Сост. Т.Г.Таирова-Яковлева. - СПБ.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 255 с.
Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.: С.О.Павленко. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 1144 с.
Коломацкие статьи // Д.Бантыш-Каменский. Источники Малороссийской истории. - Ч.1. (1649-1687). - М.: Университетская типография, 1858. - С. 340.
Даніел Крман. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709).
Листи Івана Мазепи. 1687-1691. / Упорядник та автор передмови В.Станіславський. – К.: Інститут історії України НАНУ. – Т.1. – 2002. – 480 с.
Мазепина книга / Упор. та вступна стаття І.Ситого. – Чернігів.: ЦНТЕІ, 2005. – 524 с.
Мацьків Т. Іван Мазепа в західньоєвропейських джерелах 1687-1709. Друге видання, доп. – Київ – Полтава, 1995. – 312 с.
Обещание, каково учинил на Раде новообранный гетман, Иван Степанович Мазепа // Д.Бантыш-Каменский. Источники Малороссийской истории. - Ч.1. (1649-1687). - М.: Университетская типография, 1858. - С. 320.
Універсали Івана Мазепи (1687-1709). – Київ-Львів: НТШ. – Частина І., 2002. – 800 с.
Універсали Івана Мазепи (1687-1709). – Київ-Львів: НТШ. – Частина ІІ., 2006. – 799 с.
Повернутись