Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Українські землі в другій половині XVIII ст.

Факти:

Гетьманування К. Розумовського.
Ліквідація автономного устрою Гетьманщини.
Діяльність Другої Малоросійської колегії.
Ліквідація Запорізької Січі.
Скасування козацького устрою на Слобожанщині.
Заселення Південної України.
Розгортання гайдамацького та опришківського рухів.
Зміни у політичному становищі Правобережної України після поділів Речі Посполитої.
Розвиток культури, науки, освіти та філософських ідей.

Дати:

1764 р. – остаточна ліквідація гетьманства;
1768 р. – Коліївщина;
1775 р. – остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі;
1783 р. – царський указ про закріпачення селян в Лівобережній та Слобідській Україні.

Персоналії:

Кирило Розумовський,
Петро Калнишевський,
Григорій Сковорода,
Іван Григорович-Барський,
Йоганн Пінзель,
Яків Погребняк,
Артем Ведель,
Максим Березовський,
Дмитро Бортнянський.

Поняття та терміни:

Нова ( Підпільненська) Січ, Задунайська Січ,
Коліївщина, паланка, зимівник.

Предметні вміння

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.
Позначати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок поділів Польщі, російсько-турецьких війн, території, охоплені національно-визвольним рухом на Правобережній і Західній Україні.
Називати історичних діячів періоду.
Характеризувати основні напрямки політики Російської імперії щодо України, особливості гайдамацького та опришківського рухів, суспільно-
політичного, соціально-економічного та культурного розвитку Криму, територіально-адміністративного устрою та господарського життя Нової
(Підпільненської) Січі; особливості розвитку та досягнення української культури, діяльність Києво-Могилянської академії.
Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду.
Визначати причини гайдамацького та опришківського рухів, скасування гетьманства і ліквідації Запорізької Січі, наслідки ліквідації Запорізької Січі й Гетьманщини, поділів Польщі, приєднання земель
Правобережної України та Криму до Росії; значення Запорізької Січі й Гетьманщини в історії України.
Повернутись