Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

1 млн.— 10 тис. рр. до н.е. Палеоліт.
10-6 тис. рр. до н. е. Мезоліт.
VI— IV тисячоліття до н.е.Неоліт.
IV - II тисячоліття. до н. е. Енеоліт. Трипільська культура
кінець III — початок І тисячоліття дo н. е. Бронзовий вік.
IX ст. до н. е. Початок залізного віку.
VII (середина) ст. до н. е. Поява скіфів у південноукраїнських степах.
IV ст. до н. е. Початок скіфської державності.
VII - V ст. до н. е. Грецька колонізація Причорномор'я.
IIІ ст. до н. е. - ІІІ ст. н.е. Панування у Північному Причорномор'ї сарматських племен.
Бл. 77 р.н.е. Згадка про слов'ян-венедів римського історика Плінія Старшого.
ІІ—ІІІ ст. Поширення християнства в містах Північного Причорномор'я.
IV—VII ст. Розселення слов'ян. Утворення слов'янських родоплемінних союзів, перших державних утворень.
VI - ІХ ст. Формування східнослов'янської держави Київська Русь.
860, бл.863, 866, 874 рр. Походи київських князів Аскольда й Діра на Візантію.
860-і рр. Просвітницька діяльність Кирила і Мефодія.
882—912 рр.. Князювання Олега , дружинника новгородського князя варяга Рюрика в Києві після вбивства Аскольда і Діра.
912—945 рр. Князювання Ігоря.
941, 944 рр. Походи князя Ігоря на Візантію.
945—957 рр. Правління княгині Ольги, дружини Ігоря.
957-972 рр.Князювання Святослава Ігоревича.
980—1015 рр. Князювання Володимира Святославовича.
988 рр. хрещення Русі князем Володимиром.
989-996 рр. Будівництво Десятинної церкви в Києві.
1016, 1036 Укладення зводу права "Руська Правда" Ярославом Мудрим
1019—1054 рр. Князювання Ярослава Мудрого.
1012-1037 рр. Будівництво Софіївського собору в Києві.
1037 р. Заснування при Софіївському соборі першої бібліотеки на Русі.
1051 р. Заснування Києво-Печерського монастиря.
1037—1050 рр. Виголошення Іларіоном “Слова про закон і благодать” (богословсько-проповідницький твір)
1072 р. Укладення "Правди Ярославичів"
1097 р. З'їзд князів у Любечі.
1113р. Літописний звід Нестора “Повість минулих літ”. Устав Володимира Мономаха.
1113-1125рр. Князювання Володимира Мономаха.
Бл. 1187-88р. Створення “Слова о полку Ігоревім”.
1187 р. Вперше в літописі згадується назва “Україна” стосовно південноруських земель.
1199 р. Об'єднання волинським князем Романом Мстиславовичем Галицького і Волинського і утворення Галицько-Волинського князівства.
1199—1205 рр. Князювання Романа Мстиславовича.
Бл. 1201—1264рр. Роки життя князя Данила Галицького (правив у Галицько-Волинському князівстві з 1238 по 1264 рр.).
1238 р. Розгром військом Данила Галицького хрестоносців під Дорогочином.
1239 р. Захоплення татаро-монголами Переяславського і Чернігівського князівств.
1240р., 6 грудня Захоплення Києва татаро-монголами
1241 р. Вторгнення татаро-монголів у Галицько-Волинське князівство.
1323 р. Зайняття Великим князівством Литовським Берестейської та Дорогочинської земель земель.
1325—1340 рр. Князювання Юрія II (Болеслава Тройденовича)—останнього Галицько-Волинського князя.
1340—1377 рр. Князювання Любарта Гедиміновича на Волині
І345—1377рр. Князювання великого князя Ольгерда в Литві
1362 р. Розгром великим князем литовським Ольгердом татаро-монголів на р. Сині Води. Кінець татаро-монгольского іга на українських землях.Зайняття Литвою Київщини і Поділля
1375 р. Створення Галицької католицької митрополії. Початок експансії католицизму на українські землі.
1377—1434 рр. Князювання Ягайла Ольгердовича (з 1386 р. — польський король).
1385 р. Кревська унія Литви і Польщі.
1387 р. Остаточне загарбання Галичини Польщею.
1410, 15 липня Грюнвальдська битва.
1413 р. Городельська унія Литви і Польщі.
1392—1430 рр. Князювання великого князя Вітовта у Литві.
1447 р. Перший напад кримського хана на Україну.
1471 р. Ліквідація Київського князівства.
1492 рр. Перша згадка про українських козаків.
1490—1492 рр. Повстання Мухи в Галичині.
Бл. 1525—1583 рр. Роки життя Івана Федорова — українського першодрукаря.
1526-1608 рр. Костянтин Острозький — засновник Острозької академії.
1552 р. Заснування Запорозької Січі на о. Мала Хортиця Д. Вишневецьким (Байдою).
1556—1561 рр. Переклад українською мовою Євангелія ( "Пересопницьке Євангеліє").
1569 р. Люблінська унія Польщі й Литви. Утворення Речі Посполитої.
1596—1647 рр. Петро Могила — митрополит Київський (з 1634), засновник Києво-Могилянської колегії (1632р.)
1591—1593 рр. Козацьке повстання під проводом К. Косинського..
1594—1596 рр. Козацьке повстання на чолі С. Наливайком.
Бл. 1595-1657 рр. Богдан Зиновій Хмельницький — гетьман України (1648—1657 рр.).
1596 р. Берестейська церковна унія.
1616—1622 рр. Гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного.
1621 р. Битва під Хотином.
1625 р. Козацько-селянське повстання Марка Жмайла. Куруківська угода
1630 р. Козацько-селянське повстання Трясила (Тараса Федоровича)
1635 р. Повстання Івана Сулими. Зруйнування фортеці Кодак.
1637-38 рр. Козацько-селянське повстання Павла Бута, Д. Гуні, Карпа Скидана, Якова Острянина
1648—1657 рр. Визвольна війна українського народу проти шляхетської Польщі під проводом Б. Хмельницького.
1648, травень, вересень Перемоги козацького війська над поляками під Жовтими Водами і Корсунем та Пилявцями.
1649 р. ,серпень Розгром польського війська під Зборовом. Зборівська угода.
1651 р. Поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір
1652 р. Розгром польської армії військами Б. Хмельницького під Батогом.
1653 р. , жовтень Битва під Жванцем. Рішення Земського Собору у Москві взяти Україну під високу царську руку”.
1654, 8 січня Переяславська рада.
1654, березень Березневі статті. Політичний та правовий статус України в складі Російської держави.
1657, 27 липня Смерть Богдана Хмельницького. Обрання гетьманом Юрія Хмельницького.
1657, жовтень - 1659 рр. Гетьманування Івана Виговського.
1658 р. Гадяцький договір Івана Виговського з Польщею.
1659 р. Битва під Конотопом.
1659—1663 рр. Гетьманування Ю. Хмельницького.
1659р. Переяславські статті Ю. Хмельницького.
1660 р. Слободищенський трактат — угода Ю. Хмельницького з Польщею. .
1661 р. Відкриття університету у Львові.
І663—1668 рр. Гетьманування І. Брюховецького на Лівобережній Україні
1664 р. Батуринські статті Івана Брюховецького
І663—І665 рр. Гетьманування П. Тетері на Правобережній Україні.
1665 р. Московські статті Івана Брюховецького
1665—1676 рр. Гетьманування П. Дорошенка.
1667 р. Андрусівське перемир'я між Росією і Польщею. Поділ України на Лівобережну(у складі Росії) і Правобережну (у складі Польщі).
1668—1672 рр. Гетьманування Д. Многогрішного.
1669, березень Глухівські статті. Обмеження автономії України.
1672—1687 рр. Гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні.
1674 р. Перше видання “Синопсису” - нарису історії України
1677—1681 рр.

1677, 1678 Російсько-турецька війна за Правобережну Україну. Чигиринські походи турків на Правобережну Україну
1681 р. Бахчисарайський договір між Росією, Туреччиною і Кримським ханством.
1685 р. Підпорядкування Київської митрополії московському патріарху.
1686 р. "Вічний мир” між Росією і Польщею.
1687—1709 рр. Гетьманування І. Мазепи. Коломацькі статті.
1708, жовтень Перехід І. Мазепи на бік Карла XII.
1708, 2 листопада Зруйнування російськими військами О. Меньшикова гетьманської, столиці — м. Батурина.
1708—1722 рр. Гетьманство І. Скоропадського.
1709 р. Зруйнування російською армією Чортомлицької Січі.
1709, 27 червня (8липня) Полтавська битва
1709, 2 жовтня Смерть гетьмана І. Мазепи в Бендерах.
1710, квітень Обрання гетьманом України П. Орлика в Бендерах. Ухвалення Конституції ("Пакти прав і вольностей Війська Запорозького")
1711 р. Заснування Олешківської Січі.
1722 -1727 рр. Малоросійська колегія.
1722—1724 рр. П. Полуботок - наказний гетьман Лівобережної України
1722—1794 рр. Роки життя Г. Сковороди.
1727—1734 рр. Гетьманування Д. Апостола.
1734—1750 рр. "Правління гетьманського уряду".
1743 р. Заснування Нової Січі на р. Підпільній.
1750—1764 рр. Гетьманування К. Розумовського.
1762—1775 рр. Нова Січ.
1764 р. Ліквідація Гетьманщини.
1764-1786 Друга Малоросійська колегія
1768 р. Коліївщина - гайдамацьке повстання на Правобережній Україні.
1772 р. Перший поділ Польщі. Приєднання Східної Білорусі до Росії та Галичини до Австрії
1775р. Ліквідація Росією Запорозької Січі.
1774 Загарбання Австрією Буковини
1775—1828 р. Задунайська Січ.
1781 р. Ліквідація полкового адміністративного поділу на Лівобережжі.
1783 р. Приєднання Кримського ханства до Росії. Царський указ про закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні.
1783 р. Заснування Севастополя.
1788 р. Утворення Чорноморського козацького війська.
1793 р. Другий поділ Польщі. Включення Правобережної України до складу Росії.
1795 р. Третій поділ Польщі. До складу Росії відійшли Західна Волинь, Західна Білорусь, Литва і Курляндія.
1805 р. Відкриття Харківського університету.
1809—1852 рр. Роки життя М. Гоголя.
1812—1835рр. Селянський рух на Поділлі під проводом Устима Кармалюка.
1813— 1873рр. Роки життя С. Гулака-Артемовського — автора першої української опери “Запорожець за Дунаєм”.
1814—1861 рр. Роки життя Т. Шевченка.
1825, 29 грудня - 1826, 3 січня Повстання Чернігівського полку. (Південного товариства декабристів)
1828 р. Повернення запорозьких козаків з Туреччини Утворення Азовського війська.
1834, 15 липня Відкриття Київського університету Св. Володимира.
1837 р. Видання “Руською трійцею” літературного альманаху “Русалка Дністрова”
1845, грудень – 1847, березень Діяльність Кирило-Мефодіївського братства
1846р. Видання в Москві “Історії русів”.
1848 р. Виникнення першої української політичної організації — “Головної Руської ради” у Львові. Ліквідація кріпосного права в Східній Галичині і Буковині.
І851 р. Розпуск “Головної Руської ради”.
1856—1916 рр. Роки життя І. Франка.
1861, січень - 1862 р. Видання в Петербурзі щомісячного громадсько-політичного і літературного журналу українською мовою “Основа”.
1863, 18 липня Валуєвський циркуляр про обмеження видання книг і заборону навчання у школах українською мовою.
1864—1913 рр. Роки життя М. Коцюбинського.
1865р. Відкриття Новоросійського університету в Одесі.
1866—1934 рр. Роки життя М. Грушевського.
1868 р. Заснування товариства “Просвіта” у Львові
1873 р. Заснування літературного товариства ім. Т. Шевченка у Львові
1875р. Заснування Чернівецького університету.
1876 р. Підписання Олександром II Емського указу, який забороняв видавати та ввозити з-за кордону літературу українською мовою
1880—1951 рр. Роки життя В. Винниченка.
1885 р. Заснування Народної Ради у Львові.
1890 р. Утворення русько-українськоі радикальної партії в Галичині.
1899 р. Утворення в Галичині Української національно-демократичної та Української соціал-демократичної партій.
Повернутись