Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
Методичні матеріали
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Факти

Зміни в соціально-економічному житті.
Розвиток міст.
Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії.
Розвиток культури та освіти.
Участь українського козацтва у Хотинській війні.
Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр.

Предметні вміння

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити історичні події, діячів, пам’ятки культури з відповідною епохою. Називати видатних козацьких ватажків, діячів культурно-церковного життя, митців; видатні культурні пам’ятки.
Позначати на картосхемі воєводства Речі Посполитої

Дати

1621 р. – Хотинська війна;
1637–1638 рр. – національно-визвольне повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні;
1632 – утворення Києво-Могилянської академії.

Персоналії

Петро Конашевич–Сагайдачний, Петро Могила.

Поняття та терміни

Греко-католицька церква, покозачення.

Предметні вміння

Позначати на карті територіальні зміни, що відбулися, території, охоплені національно-визвольним рухом 20—30-х рр., місця розташування Запорізьких Січей-фортець, найважливіших подій.
Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду.
Характеризувати соціально-економічне та політичне становище українців, становище православної та греко-католицької церков, досягнення архітектури, образотворчого та музичного мистецтва, освіти та
книговидання; діяльність видатних діячів періоду.
Визначати наслідки Берестейської унії для церковного життя в Україні, участі козацтва у Хотинській війні, наслідки та значення козацьких повстань.
Повернутись