Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Українські землі в другій половині ХVІ ст.

Факти

Зміни у соціальній структурі українського суспільства.
Виникнення Запорізької Січі.
Повстання 90-х років ХVІ ст.
Люблінська унія та її вплив на українські землі.
Братський рух.
Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні.
Утворення греко-католицької церкви.
Розвиток культури та освіти.

Дати

1556-1561 р. – Створення Пересопницького Євангелія;
1556 р. – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Запорізької Січі;
1569 р. – Люблінський сейм ( Люблінська унія).Утворення Речі Посполитої;
1596 р. – Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.

Персоналії

Василь-Костянтин Острозький;Дмитро Вишневецький, Герасим Смотрицький,Іван
Федоров.

Поняття та терміни

Українська шляхта, українське козацтво, реєстрове козацтво, Запорізька Січ, козацька старшина, козацькі клейноди.

Предметні вміння

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.
Позначати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії, польські воєводства на українських землях та їхні центри, терени Запорізької Січі, напрямки козацьких походів.
Називати імена визначних козацьких ватажків, діячів культурно-церковного життя, митців; найзначніші твори літератури, пам’ятки архітектури, мистецтва періоду.
Характеризувати соціальну структуру українського суспільства, становище різних верств населення українського суспільства ХVІ ст., суспільно-політичні зміни, які відбулися на українських землях внаслідок
Люблінської унії, досягнення архітектури та образотворчого мистецтва, освіти та книговидання; військово-політичну організацію козацтва, військове мистецтво козаків; становище православної церкви,
діяльність видатних діячів періоду, єзуїтів,православних братств.
Описувати визначні пам’ятки культури періоду.
Визначати причини та наслідки Люблінської унії, перших козацьких повстань, утворення греко-католицької церкви; значення братського руху; вплив реформаційних та контрреформаційних рухів на
культурно-громадське життя.
Повернутись