Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
Українська народна казка
Абетка з історії України
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Українські землі у складі Великого князівства
Литовського та інших держав ( у другій половині XIV - першій половині XVI ст.)


Факти

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу Литовської держави.
Кревська унія. Ліквідація князем Вітовтом самостійності удільних українських князівств.
Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем.
Відновлення й остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства.
Перехід кримських ханів у васальну залежність від Туреччини.
Виникнення українського козацтва.
Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства.
Московсько-литовські війни.
Розвиток культури та освіти.

Дати

1385 р. – укладення Кревської унії;
1471 р. – остаточна ліквідація Київського князівства;
1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.

Персоналії


Володимир Ольгердович, Свидригайло Ольгердович,Костянтин Іванович Острозький, Юрій Дрогобич.

Предметні вміння

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.
Називати історичних діячів, пам'ятки культури цього періоду.
Позначати на картосхемі територіальні межі держав, у складі яких перебували українські землі, українські міста, які отримали магдебурзьке право, територію Кримського ханства.
Характеризувати політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії, економічний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського,
становище суспільних станів, здобутки в галузі освіти,уснопоетичної творчості та книговидання, архітектури й образотворчого мистецтва, діяльність видатних діячів періоду.
Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду.
Визначати особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського, причини та наслідки Кревської унії, причини виникнення українського козацтва; історичні Поняття та терміни: шляхта, пани, панщина, магдебурзьке право, магістрат, рада, лава, війт, цехи, дума. Умови розвитку української культури.
Повернутись