Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
Інформатика 10 (Робочий зошит)
Інформатика 11
Інформаційні технології
Комп’ютерна грамотність
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Історичне значення Київської Русі

Давньоруська держава залишила яскравий слід у світовій історії ІХ-ХШ ст. її внесок до середньовічного політичного, економічного, суспільного й культурного розвитку був надзвичайно вагомим. Київська Русь поступово перейшла від воєнних сутичок із сусідніми країнами до рівноправної участі у політичному житті Європи та Близького Сходу.
Київські князі уклали угоди з Візантією й Германською імперією, Польщею й Угорщиною, Литвою та ятвягами, скріплюючи їх часом (що було нормою міжнародних відносин Середньовіччя) династичними шлюбами. Руські князі підтримували династичні зв'язки з Францією, Швецією, Англією, Германією, Угорщиною, Норвегією, Візантією. Київська Русь відігравала вагому роль у міждержавних відносинах, її втручання в той чи інший конфлікт було достатньо, щоб стримати його.
Великий міжнародний авторитет і військова міць держави поєднувалися з високим рівнем економічного розвитку. Високопродуктивними були землеробство і скотарство, ремесла і промисли. Важливе місце посідали міжнародні торговельні зв'язки Київської Русі. Енергійні й багаті руські купці були відомі мало не в усьому тогочасному світі. Київ залишався центром міжнародної торгівлі. Іноземні купці торгували в руських містах.
Руські люди створили багату духовну й матеріальну культуру, яка увібрала в себе кращі досягнення Заходу і Сходу і в той же час відчутно впливала на культурний розвиток інших країн світу. Далеко за межами своєї батьківщини були відомі київські ювеліри, іконописці, зброярі.
Могутня держава середньовічної Європи Київська Русь прискорила економічний, політичний і культурний розвиток східних слов'ян, стала етапом формування східнослов'янських народностей, відстояла свої землі від ворогів. Завдяки державній єдності руських земель взаємозбагачувалися уклад життя, мова, матеріальна й духовна культура їхнього населення.
Київська Русь сприяла економічному й культурному розвитку багатьох неруських народів, які здавна проживала на її території або по сусідству.
Загалом на Подніпров'ї, в Галичині й на Волині, у Причорномор'ї та Приазов'ї закладалися традиції незалежної державності на території України. Саме в цей час український народ отримав могутній стимул для свого господарського, політичного й культурного розвитку. На думку видатного українського історика й політичного діяча Михайла Грушевського, «Київська Русь є першою формою української державності». Його багатотомна праця так і називається: «Історія України-Руси».
Повернутись