Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Рекомендовані запитання і завдання до теми "Арифметика"

1. Які числа називаються натуральними?
2. Чи є натуральними числа 4; -10; 0,5; 1200?
3. Чи правильне твердження “число записується з допомогою цифр”?
4. З допомогою яких цифр записані числа 27; 478; 90?
5. Прочитай правильно числа: 321 000, 1 456, 2 345 000, 590 000 456
6. Запиши правильно числа:
один мільйон триста сорок тисяч,
сорок тисяч одинадцять
7. Які з чисел 32; 456; 2,5 натуральні і багатозначні?
8. Із скількох цифр складаються числа: 45, 678, 9?
9. Яка цифра розряду десятків у числі 345?
10. Яка цифра розряду сотень у числі 2 356?
11. Яка цифра розряду одиниць у числі 4 689?
12. Запишіть число 489 у вигляді суми цифр розрядів?
13. Запишіть суму (добуток) чисел 2 і 9.
14. Як називається результат додавання(множення)?
15. Як називається результат ділення (віднімання)?
16. Зменшуване дорівнює 29, а різниця – 5. Чому дорівнює від'ємник?
17. Чому дорівнює частка чисел 30 і 6?
18. Чи кратне число 10 числу 2? Чому?
19. Чи є натуральним числом різниця чисел 4 і 5? А частка 5 і 1?
20. Чи є числовим виразом:
а) (2+3)-2; б) (х+1)*2
21. Обчисліть значення числових виразів:
а) (200+120)/2;
б) (2+3)(4-2);
в) 32:2+14*2; г) 18-2*3
22. Обчисліть частку від ділення: а) 23/5; б) 46/5; в) 233/4.
23. Обчисліть остачу від ділення: а) 23/5; б) 46/5; в) 233/4.
24. Яке з чисел 45, 450, 345, ділиться на 2? Чому?
25. Запишіть усі парні значення х, при яких буде правильною нерівність
134<х<160
26. Обчисліть суму цифр числа: 289, 456, 323. Яке з цих чисел ділиться на 3?
27. Яке найменше число треба додати до 1275, щоб отримати число, кратне 9?
28. Запишіть усі чотирицифрові числа, які кратні числу 5 і для запису
яких використовують цифри 0, 3, 5, 7 (цифри не можуть повторюватись)
29. При якому найбільшому двоцифровому натуральному значенні х
значення виразу х-32 ділиться націло на 5?
30. При якому найменшому трицифровому натуральному значенні у
значення виразу 327+у є числом, яке кратне 10?
31. Запишіть найменше число, для запису якого використано лише
цифру 2 і яке ділиться націло на 3.
32. Яку цифру можна поставити замість * в записі числа 2185*, щоб
отримане число ділилося націло на 3 і на 5?
33. Розкладіть на прості множники числа 378, 129, 489.
34. Просте число, яке більше за 1000, поділили на 6. Чому може дорівнювати
остача?
35. Знайдіть найбільший спільний дільник чисел 126 і 540.
36. Складіть усі пари взаємно простих чисел з чисел 12, 14, 33, 25.
37. Знайдіть найменше спільне кратне чисел 126 і 540.
38. Чи є взаємно простими числа 20 і 13 ( 5 і 10)?
39. Знайдіть найменше спільне кратне перших 5 непарних чисел.
40. Знайдіть найменше спільне кратне перших 5 простих чисел.
Повернутись