Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Формалізм у знаннях учнів з математики. Необхідно домагатися того, щоб кожен учень знав значення кожного уживаного ним терміну, щоб він почував ніяковість, неспокій, вимовляючи слово, йому незрозуміле або не цілком зрозуміле. Знання відповідного означення необхідне, але його одного ще недосить: потрібна ще наявність ясних, конкретних уявлень. Учень, знаючи означення, повинен уміти наводити на нього приклади, тобто вказувати об'єкти, що його задовольняють, а також об'єкти схожі, але такі, що через ту чи іншу причину це означення не задовольняють. Запроваджуючи кожен новий термін, необхідно, крім короткого і ясного означення, наводити ряд прикладів, по можливості наочних, яскравих, які запам’ятовуються, і домагатися того, щоб учні самі вміли знаходити такі приклади. Дуже корисно розглянути декілька варіантів одного означення. Формалізм виявляється іноді в тому, що учень, твердо знаючи твердження, неспроможний застосувати його. Обмеження певними, шаблонними і звичайно дуже нечисленними типами задач є також один з проявів формалізму в справі набування математичних навичок. Учителеві математики не можна забувати, що набування навички в розв'язуванні математичних задач ставить і виховні цілі, що далеко виходять за рамки самої математики: виховує кмітливість, винахідливість, уміння звести складну проблему до ряду простіших, уміння мобілізувати весь свій запас відомостей і вибрати з них ті, які тут корисні, уміння критично перевіряти і обґрунтовувати свої догадки. Обмеження небагатьма шаблонними типами задач перетворює навчання математики в натаскування, яке не розвиває, а скоріше притупляє здібності.
Формалізм в роботі вчителя проявляється в наступному:
- формальне пояснення матеріалу;
- формальне опитування учнів;
- формальна перевірка самостійних і домашніх робіт;
- необ’єктивність в оцінюванні;
Помилки в плануванні навчальної роботи:
- переоцінка сил і можливостей учнів;
- перехід до наступної теми, коли учні не в достатній мірі засвоїли попередню;
- недооцінка рівня учнів, затримка без потреби на простих завданнях.

Придушення ініціативи учнів. Бракувати правильне розв’язання, запропоноване учнями, неприпустимо. Його завжди треба вітати, відзначаючи позитивні сторони, з’ясовуючи його хиби порівняно з іншими можливими розв’язками задачі. Треба вміти вчасно в ході уроку внести в свій план потрібні виправлення, уникаючи будь-якого придушення ініціативи з боку учнів.
Орієнтування вчителя на одну частину учнів. У строкатості складу кожної групи нормальним є стан, коли вчитель орієнтується на більшість середніх учнів, але не випускає з уваги ні слабших, ні сильніших, яким дає, дотримуючись розумної міри, додаткові індивідуальні завдання, організує їх допомогу слабшим.
Недостатня увага вчителя до використання учнями посібника, компакт-диска, ресурсів Інтернету, які є в їх розпорядженні. Навчити учнів працювати з книгою – одне з основних завдань. Корисно періодично пробувати давати учням завдання для самостійного вивчення менш важких тем.
Повернутись