Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Загальна підготовка вчителя до ведення занять з даного курсу в даному класі обов’язково повинна поєднуватись з його підготовкою до кожного окремого уроку. Ця підготовка складається з таких складових частин:
а)з’ясування мети уроку і загального його характеру;
б) складання плану уроку з приблизним розподілом ділом часу у хвилинах на кожну намічену його частину, а саме: на перевірку домашнього завдання, на пояснення нового матеріалу, на завдання додому і т. д.,
в) детального планування кожної частини уроку (намічаються учні, які викликатимуться до дошки для перевірки їх домашньої роботи, а також ті, що опитуватимуться з місця, і ті, в кого відбиратимуться зошити; старанно добирається матеріал, який повинен бути викладений при поясненні нового питання, намічаються запитання, що при цьому пропонуються класові, передбачаються різні можливі відповіді і утруднення з відповідями; намічаються слабші учні, яких тре ба буде опитати окремо, щоб перевірити, чи засвоєно ними нове; добираються задачі для розв'язування в класі і для завдання додому і т. д.). Нічого й казати, що кожна деталь пояснення повинна бути старанно обдумана, кожна задача повинна бути заздалегідь розв'язана, до того, ж різними способами. Треба підібрати приклади, що ілюструють новий матеріал, підібрати і перевірити наочне приладдя. Початківцям рекомендується складати докладніший конспект, залишаючи широкі поля для різних поміток про те, що з'ясується під час проведення уроку. Такі конспекти з помітками дуже придадуться надалі при повторному проведенні того самого курсу. Досвідченіші вчителі обмежуються коротким записом, відмічаючи щоразу приклади, задачі, прізвища учнів.
Досвід показує, що чим старанніше проведена підготовка вчителя до уроку, тим краще, продуктивніше він проходить.
Готувати треба не тільки найближчий урок, але й 2—3 наступних. Це сприяє кращому використанню часу, який треба так цінити: ведучи один урок, можна готувати краще розуміння і засвоєння наступного.
Далі наводимо приклад дуже докладного конспекту уроку. Вчителеві-початківцю для перших уроків рекомендується складати саме такий докладний конспект, в якому передбачені найдрібніші деталі уроку. Далі, в міру нагромадження досвіду, план стає коротшим, але навіть у найбільш досвідчених учителів він повинен містити, по-перше, все те, що буде записане на дошці і продиктоване учням, і, по-друге, список учнів, яких треба опитати або перевірити яким-небудь іншим способом, а також завдання додому.


Урок з алгебри 4 вересня 2008 р. (тема: степінь добутку, частки, степеня)
М е т а: розкрити зміст теми, вивести і засвоїти правила піднесення до степеня добутку і частки.
П л а н:
а) перевірка виконання домашнього завдання (переставна і сполучна властивості суми і добутку; приклади на піднесення до степеня чисел)— 10 хв.;
б) пояснення змісту нової теми — 5 хв.;
в) новий матеріал — 25 хв.;
г) нове завдання — 5 хв
Д е т а л і з а ц і я:
а)один учень записує на дошці відповіді до виконаних вдома завдань, всі решту звіряють, готують запитання і зауваження. Я обходджу всіх і перевіряю як виконане домашнє завдання.
Запитання до класу на повторення:
- Що означає запис аk?
- Чому дорівнює 34, (-3)4, (-1)1000…
- Як читається правило піднесення до степеня від’ємного числа?
- Яке число називається парним? непарним?
- Навести приклади застосування переставної і сполучної властивостей суми і добутку.
- Як формулюється переставна властивість, якими формулами її можна виразити?
б) нова тема – піднесення до степеня одночленів, многочленів. Перевіряю чи діти пам’ятають що таке одночлен, многочлен. Вказую скільки часу є на вивчення теми.
в) правило піднесення до степеня, добутку, частки.
Чому дорівнює (2•10)3? Відповідь: 2•10=20, 203=8000.
Чи не можна дістати той самий результат, не виконуючи множення 2 на 10? Можна так:
(2•10)3=(2•10)(2•10)(2•10) за означенням степеня
=2•10•2•10•2•10 на підставі сполучної властивості добутку
=2•2•2•10•10•10 на підставі переставної властивості добутку
=(2•2•2)(10•10•10) на підставі сполучної властивості добутку
=23•103 за означенням степеня
=8•1000=8000.
Запис веду сам на дошці, весь час ставлячи запитання і ґрунтуючись на відповідях учнів з місць. Учні паралельно записують в зошитах все, що з’являється на дошці. Спершу ставлю запитання, потім, після паузи, вказую хто відповідає. Головне домогтися участі всіх.
Повторення тієї самої роботи над виразом (ab)5, потім(ab)n. Біля дошки – сильний учень. Даю все викласти, не перебиваючи, без запису посилань, але з їх формулюванням. Коли закінчить, вношу поправки, якщо вони будуть потрібні. З другим виразом біля дошки працює інший учень.
Як формулювати правило піднесення до степеня добутку? Чи збережеться воно у випадку трьох співмножників? будь-якого їх числа?
Усі беруть посібник для учня і читають означення.
Аналогічна робота над виведенням правила піднесення до степеня частки, але в швидшому темпі. Спершу (15 : З)4, потім (а : b)5, нарешті (а : b)n.
Розв'язую на дошці складнішу, задачу, не записуючи посилань, але вимагаючи їх від учнів з місць. На дошці пише тільки таке:
.
Нагадую, що горизонтальна риска заміняє знак ділення і дужки. Якщо час дозволить, викликаю до дошки для розв'язування аналогічних прикладів одного сильного учня і одного слабшого.

г) Завдання на наступне заняття:
1) Посібник для учня, ст.(знати формулювання правил і вміти вивести їх з усіма необхідними посиланнями).
2) Звільнити від дужок вирази:

3) Обчислити двома способами:

4) Знайти різними способами х = (23)2, у= (104)3, z = (а5)4, u = (аk)n,
де а — будь-яке число, k і n — будь-які натуральні числа.


З вересня 2008 р. Учитель ______________.
Повернутись