Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Немає ніякого сумніву, що вміння виконувати найпростіші математичні обчислення без використання будь-яких допоміжних засобів (усна лічба, розумова лічба) є цінною навичкою, без якої неможливо швидко справитись з завданнями на тестуванні. Крім того, при виконанні усних обчислень вправляється пам’ять, набувається вміння зосереджуватись, створюється звичка самоконтролю, розвивається кмітливість.
Забезпечуючи міцне оволодіння загальними прийомами усної лічби, тобто прийомами, застосовними для всіх чисел в межах 100, необхідно при нагоді показувати учням і особливі прийоми, що дають велику економію часу. Сюди належать:
- використання переставної і сполучної властивостей. Наприклад:
59+85+41=(59+41)+85=100+85=185.
49•25•4=49•(25•4)=49•100=4900.
- округлення. Наприклад:
254-98=254-100+2=156.
- застосування результатів, які легко запам’ятовуються. Наприклад:
4•25=100
37•3=111
- множення двоцифрового числа на 11, коли сума цифр множеного вписується між цифрами його десятків і одиниць.
- множення двох чисел другого десятка, зрозуміле з формули
(10+а)(10+с)=100+10(а+с)+ас.
- множення двох чисел, які мають порівну десятків і суму одиниць, що дорівнює 10, яке зрозуміле з формули
(10a+b)(10a+c)=100a(a+1)+bc
і дозволяє ефектно діставати зразу такі результати, як
68•62=4216
114•116=13224
9997•9993=99900021
Усною лічбою займаються частіше мимохідь, коли трапляються підхожі числові викладки, але практикуються і окремі недовгочасні (5—10 хвилин) заняття усною лічбою, які можна розглядати як свого роду «розумову гімнастику», дуже корисну як засіб створити в класі настрій, що сприяє дальшій серйозній і важчій роботі. Проводяться такі заняття по-різному. Можна задати умову усно і запропонувати всім подумати, не вживаючи ніякого запису («Покладіть ручки на стіл, закрийте зошити!»), і, одержавши відповідь, підняти руку. Коли дано кілька відповідей, правильних і неправильних, не слід зразу говорити, які правильні. Краще запропонувати авторам неправильних відповідей розказати, як вони їх дістали, і показати всьому класу причини помилок, запобігаючи їх повторенню. Можна роздати всім учням по маленькому клаптику паперу, щоб на ньому вони записали тільки відповіді, але не викладки, і написати на дошці умови кількох простих задач-прикладів з тим, щоб кожний, хто виконав обчислення, виходив до дошки і записував на ній результати у відповідній графі. Як тільки біля дошки починає створюватись черга, дальший запис припиняється і йде обговорення результатів.
Як і в усьому, при заняттях усною лічбою необхідне почуття міри. Буває, хоч і рідко, що вчитель захоплюється усною лічбою на шкоду іншим сторонам вивчення математики, коли він наполягає на усному виконанні таких обчислень, які явно вигідніше робити письмово: економлячи крейду або папір, він неекономно витрачає розумову енергію своїх учнів.
Повернутись