Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Основна форма організації навчальної роботи – урок, на якому застосовуються різні форми навчання:
- лекційний метод, який широко застосовується у вищій школі і передбачає здатність учнів до тривалої, зосередженої уваги, а також уміння фіксувати все істотне, викладене на уроці, у вигляді конспекту, який є основою для наступної роботи. Застосування лекційного методу особливо доцільне при огляді пройденого з метою його повторення.
- метод самостійного вивчення матеріалу за книгами, при якому вчитель лише вказує, що треба зробити, допомагає при утрудненнях, контролює результати.
- катехізичний метод (форма живої бесіди), коли йде діалог між учителем і класом і нові знання набуваються як відповіді на запитання, розглянуті в бесіді.
Користуючись цим методом, необхідно мати на увазі таке:
1. Метод запитань і відповідей має успіх далеко не завжди і не скрізь. Він доречний, якщо потрібні висновки забезпечуються концентруванням уваги учнів на фактах, уже їм відомих, і на зіставленні таких фактів. Плануючи урок, треба добре про думати, які його частини краще побудувати на запитаннях учителя і відповідях учнів, а які вигідніше викласти самому вчителеві.
2. Іноді спостерігаються потворні викривлення методу запитань і відповідей, коли вчитель бракує відповіді учнів, хоч вони правильні, але не такі, які запланував учитель. Клас не розуміє і томиться, даремно намагаючись вгадати, чого ж хоче вчитель. Відповідь, по суті правильну, ніколи не можна відхиляти, і якщо вона веде в небажаний бік, учнів треба вивести на потрібний шлях додатковими запитаннями.
3. Головна цінність методу запитань і. відповідей в тому, що він активізує думку учнів, і роботу треба будувати так, щоб у ній брав участь весь клас. Помилку робить учитель, який спершу вказує, хто повинен відповісти, а потім формулює запитання. Якщо робити навпаки, всі учні більше думають над запитанням. Коли запитання поставлене, треба зачекати, поки не підніметься кілька рук, але запитувати треба не тільки тих, хто готовий відповідати, а й решту, всіма засобами втягуючи їх у спільну роботу. Діставши кілька відповідей, як правильних, так і неправильних, треба добиватись, щоб учні самі в них розібрались і в усякому разі добре зрозуміли, в чому помилка.
- евристичним (від грецького слова «еврика» — знайшов) називають такий метод навчання, коли керівник не дає учням готових відомостей, які треба засвоїти, а підводить учнів до самостійного перевідкриття відповідних тверджень і правил. Наприклад, замість того, щоб давати учням готове правило обчислення площі прямокутника («Щоб знайти площу прямокутника в деяких квадратних, одиницях, треба перемножити числа, що виражають довжини основи і висоти цього прямокутника у відповідних лінійних одиницях»), учитель може запропонувати таку задачу: «Дано прямокутник з основою 6 см і висотою 5 см; якщо його розрізати на квадратики із сторонами по 1 см, скільки таких квадратиків вийде?» Додається вказівка — накреслити цей прямокутник, показавши лінії розрізу, і знайти найкоротший спосіб розв'язування. Звичайно вже в III класі початкової школи учні швидко зміркують, що немає потреби перераховувати всі одержані квадратики, а досить виконати множення числа 6 на число 5. Коли всі зрозуміли, що це справді так, треба домогтися вміння чітко описати те, що тут робиться: прямокутник розрізується спершу на прямокутні ж смужки, кожна завдовжки в 6 см і завширшки в 1 см, а потім кожна така смужка розрізується на квадратики і дає 6 квадратиків. Усі смужки однакові, а тому для відповіді на запитання задачі треба повторити число 6 стільки разів, скільки одержано смужок, тобто 5 раз. Потім задача узагальнюється на довільні цілі значення сторін і виробляється точне і коротке формулювання правила, яке треба запам'ятати.
Переваги евристичного методу над методом передавання готових знань полягають у забезпеченні більшої ясності розуміння (тут зовсім виключається механічне запам'ятовування фраз без розуміння фактів, про які йде мова), більшої міцності засвоєння, більшого інтересу до виучуваного матеріалу і впевненості в своїх силах. Евристичний метод розвиває кмітливість, ініціативу, звичку до самоконтролю — це метод активного, а не пасивного набування знань. Його хиба — в необхідності витрачати час на шукання тих прийомів і висновків, які приводять до мети, у неможливості поставити справу так, щоб усі учні зразу дістали правильні результати. При його застосуванні індивідуальні відмінності учнів виявляються особливо різко: те, що один схоплює зразу, другому ніяк не дається, незважаючи на ряд допоміжних вказівок. Необережне застосування евристичного методу, коли ніхто або майже ніхто з класу неспроможний виконати завдання, впливає дуже негативно: даремно витрачається час, втрачається віра в успіх. Проте вдумливе, обережне застосування поряд з іншими методами і методу евристичного цілком доречне на будь-якому ступені навчання математики.
Чим більше посильної евристики, яка вкладається в передбачені планом роботи строки, тим краще. Треба тільки мати на увазі, що результати самостійної роботи учнів повинні бути старанно перевірені і належно виправлені в класі, до того ж негайно, інакше в пам'яті учнів можуть бути закріплені неправильні висновки.
Повернутись