Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Поняття про частини мови
Морфологія (від гр. “форма” і “вчення”) – розділ граматики, який вивчає граматичні ознаки слова у зв’язку з їх морфемною будовою і словозміною. Одиницею вивчення у морфології є слово.

Для того, щоб ефективно вивчати граматичні ознаки слова, необхідно розбити їх на однотипні лексико – граматичні класи – частини мови.

Частина мови – це лексико – граматичний клас слів. Тобто це клас слів

а) з подібним характером називання і, відповідно,

б) з подібними граматичними ознаками, морфемною будовою і словозміною.

Характер називання встановлюється на основі питань до слова.

В українській мові виділяються десять частин мови. Шість з них – іменник, дієслово, прикметник, числівник, займенник і прислівник – називаються самостійними, оскільки слова з цих частин мови можуть виконувати синтаксичні ролі членів речення – підмета, присудка, додатка, означення та обставини. Три з них – сполучник, прийменник і частка – називаються службовими: ці слова не виконують синтаксичних ролей у реченні. Окремо стоїть вигук.

П’ять частин мови об’єднують змінювані слова (ті, що відмінюються і дієвідмінюються) – це іменник, прикметник, числівник, займенник і дієслово. Усі інші частини мови є класами незмінюваних слів.

Частини мови , слова яких відмінюються, називаються іменними. Це – іменник, прикметник, числівник і займенник.


Розгляньте уважно таблицю. Запам’ятайте, з допомогою яких питань виділяються самостійні частини мови. Зверніть увагу на те, що до слів службових частин мови не можна поставити питань і що вони не виконують ролі членів речення.

Резюме для самоперевірки:

морфологія є розділом граматики яка вивчає слово;
частина мови – це клас слів з подібними лексиками і граматичними ознаками;
в українській мові є 10 частин мови: 6 самостійних , 3 – службових і вигук;
самостійні частини мови виділяються на підставі того, що слова можуть виконувати в реченні ролі головних і другорядних членів;
іменник , прикметник, числівник і займенник становлять групу іменних частин мови – ці слова відмінюються;
прислівник, службові частини мови і вигук характеризуються незмінюваністю.
Повернутись